Bc. Adriana Trnčáková

Recepční
  • 1 let praxe

Adriana má na starosti každodenní chod kanceláře spolu s péčí o tým a naše klienty. Podílí se na fungování kanceláře a je podporou pro všechny v KROUPAHELÁN. Stará se o potřeby klientů tak, aby se u nás cítili co nejlépe. V současné chvíli studuje historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, konkrétně obor Moderní dějiny.