Bc. Eliška Juráková

Vedoucí kanceláře
  • 3 let praxe
  • Řízení a rozvoj kanceláře

Eliška má na starost řízení interních projektů a efektivní fungování kanceláře. Pečuje také o hladký nástup nových kolegů a o rozvoj a spokojenost rozrůstajícího se týmu. V současné chvíli studuje poslední ročník na Mendelově univerzitě, obor Řízení a ekonomika podniku.