Marie Poppeová

Právní praktikantka
  • 3 let praxe

Marie je studentkou posledního ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde mimo rámec povinné výuky rozvíjí své odborné znalosti a dovednosti i dalšími aktivitami jako je například účast na mezinárodním moot courtu, odborných (i mezinárodních) konferencích nebo na Česko-slovenské studentské vědecké a odborné činnosti. Kromě praxe v advokacii získala zkušenosti i v soudnictví, a to na Ústavním soudu, dále pak i v legislativě spoluprací s poslancem Mgr. Janem Farským. V KROUPAHELÁN se zaměřuje zejména na veřejné zakázky, právo obchodních korporací, občanské a pracovní právo.