Mgr. Žaneta Kozubíková

Advokátní koncipientka
  • 5 let praxe
  • Veřejné investice a veřejná správa

Žaneta se zaměřuje na oblast veřejných investic, zejména na veřejné zakázky a dotace. Vedle toho je její specializací správní právo, právo hospodářské soutěže a právo životního prostředí. Tyto oblasti inovativně propojuje - snaží se o osvětu v oblasti zelených veřejných zakázek a jako doktorandka na Masarykově univerzitě se věnuje dopadům veřejných zakázek na hospodářskou soutěž. Po působení na právním oddělení Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT přešla do advokacie. Před nástupem do KROUPAHELÁN působila v Deloitte Legal, kde mimo jiné získala zkušenosti v netradiční oblasti odpadového práva a cirkulární ekonomiky.