Duševní vlastnictví

Poskytujeme komplexní právní poradenství ve věci vzniku a fungování společností a družstev a vztahů mezi společníky.

Nejčastější služby:

  • Založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva
  • Úprava vztahů mezi společníky ve společenské smlouvě a vedlejších dohodách
  • Příprava smlouvy o výkonu funkce jednatele
  • Podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích
  • Konání valné hromady nebo schůze dalších orgánů obchodních společností
  • Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti
  • Převody podílů a cenných papírů
  • Úprava vztahů mezi ovládanými a ovládajícími osobami
  • Likvidace společností
  • Zápisy změn v obchodní rejstříku

Jsme autory prvního online kurzu www.studujpravo.cz pro vedoucí pracovníky zaměřeném na právo obchodních korporací.