Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví je v dnešní informační době všudypřítomné. Odpovídá tomu i to, že se stalo vysoce ceněným artiklem. Nenechávejte ho bez ochrany. Ať už něco tvoříte nebo stavíte na tom, co udělali druzí, pomůžeme vám mít duševní vlastnictví pod kontrolou.

Naše právní služby zahrnují:

 • komplexní právní pomoc při budování brandu (poradenství v oblasti ochrany obchodního označení a ochranných známek);

 • nastavení licenčních smluv (od tvorby webu až po profesionální fotografování);

 • ošetření autorských práv v rámci zaměstnavatele a při tvorbě na zakázku;

 • obranu proti nekalé soutěži;

 • zastupování ve věcech zásahů do práv duševního vlastnictví;

 • ochranu osobnosti (pověsti a dobrého jména, podobizny a jiných projevů lidské osobnosti).

Dokážeme si poradit jak se specifiky start-upů, tak velkých a zavedených společností. Ozvěte se nám a rádi vám se zajištěním ochrany vašeho duševního vlastnictví pomůžeme.

 

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám na e-mail kancelar@kroupahelan.cz a pojďme si domluvit schůzku. Samozřejmě můžeme vše vyřešit i on-line. Nebo klidně napište rovnou někomu konkrétnímu, pokud vám padl do oka.

Na duševní vlastnictví se specializují:

Mgr. Matúš Švanda

Advokát
 • 12 let praxe
 • Ochrana duševního vlastnictví, e-commerce, nemovitosti

Potřebujete-li pro své podnikání smlouvu, která vyřeší vše, co je potřeba, ale zároveň jí vaši obchodní partneři budou rozumět bez potřeby sahat po slovníku, bude se vám nejspíš věnovat právě Matúš. Kromě toho vás odpovědně zastoupí v soudním sporu nebo vám poradí v oblastech duševního vlastnictví a nemovitostí. Jelikož mluví plynně anglicky i německy, nevyhýbá se ani právním problémům s mezinárodním přesahem.

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokát
 • 8 let praxe
 • Veřejná správa, veřejné investice, duševní vlastnictví, e-commerce, farmacie a zdravotnictví

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky), na smluvní právo v kontextu informačních technologií, ale věnuje se i veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv.

Mgr. Ondřej Hanák

Advokátní koncipient
 • 4 let praxe
 • IT/ICT a softwarové právo, ochrana duševního vlastnictví, e-commerce

Ondřeje nejvíc baví právní problémy na pomezí podnikání, technologií a práva. Mezi jeho hlavní domény patří řešení otázek týkajících se software a informačních technologií, videoherní právo a právo duševního vlastnictví, se zaměřením zejména na smlouvy uzavírané v těchto odvětvích. Vystudoval právo na Masarykově univerzitě, strávil semestr studiem v Helsinkách.


Vybrané reference

E-commerce    GDPR    Ochrana duševního vlastictví   

E-commerce    Ochrana duševního vlastictví   
Institut cirkulární ekonomiky INCIEN

Institut cirkulární ekonomiky INCIEN

Ochrana duševního vlastictví    Veřejné investice    Životní prostředí   

Rádi podporujeme smysluplné projekty. Jedním z nich je INCIEN, nezisková organizace, které leží na srdci životní prostředí. Pomohli jsme jí zaregistrovat tři ochranné známky a zabezpečit tak dobré jméno před greenwashingem a jinými nekalými praktikami.

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum

E-commerce    Ochrana duševního vlastictví   

Obchodní podmínky, implementace GDPR, získávání veřejné podpory nebo správně nastavený marketing – to jsou oblasti, v nichž pomáháme Jihomoravskému inovačnímu centru, organizaci, která podporuje lidi v rozvoji podnikání, které může měnit svět.