Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní služby pokrývající všechny fáze zadávacího řízení z pohledu zadavatele i dodavatele. Už druhé programové období organizujeme výběrové řízení z evropských dotací.

Nejčastější služby:

  • Zastoupení zadavatele při administraci všech druhů zadávacích řízení v režimu zákona o veřejných za­kázkách i mimo něj
  • Příprava zadávacích podmínek a kompletní smluvní dokumentace
  • Poradenství při posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek
  • Vyřizování námitek, zastoupení zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví
  • Poradenství dodavatelům při sestavování a podávání nabídek
  • Analýzy zadávacích podmínek a poradenství dodavatelům při porušení zákona ze strany zadavatele

Jsme autory prvního online kurzu www.studujpravo.cz pro zadavatele i dodavatele v oblasti veřejných zakázek.

 

verejneZakazky_title_team

verejneZakazky_perex_team

Mgr. Oldřich Kozumplík