Do konce roku se musí každá společnost rozhodnout, jakým zákonem se bude řídit

Do 30. 6. 2014 měla každá společnost povinnost přizpůsobit společenskou smlouvu novému zákonu o obchodních korporacích a doručit ji do sbírky listin. Ty, které tak neučinily, by měl rejstříkový soud začít postupně vyzívat ke sjednání nápravy. Těm, kteří výzvu neuposlechnou, pak hrozí zrušení a likvidace.

Vedle této povinné změny nabídl zákon o obchodních korporacích každé společnosti, aby se do 31. 12. 2015 rozmyslela, zdali se budou řídit její vnitřní poměry jen zákonem o obchodních korporacích nebo vedle zákona o obchodních korporacích i zrušeným obchodním zákoníkem, tedy dvěma právními předpisy vedle sebe s výkladovými obtížemi s tím spojenými.

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích je přitom ryze praktické. Ty společnosti, které změnu provedou, si do budoucna zjednoduší své fungování. Nebudou totiž muset pokaždé řešit, jaký právní předpis použít například pro svolání valné hromady, její rozhodnutí nebo fungování společnosti obecně.

Pokud jste do dnešního dne změnu neprovedli, doporučujeme ji provést do konce roku. Odborná veřejnost se totiž neshoduje, zdali ji bude možné provést i po 31. 12. 2015.