JAK NA NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - prezenční kurzy 2016

Kde, kdy a za kolik?

Místo: Dělnický dům na adrese Žižkova 15, Jihlava
Terrmíny: 17. 10. 2016 od 9:00 do 12:00 a 22. 11. 2016 od 9:00 do 12:00
Cena: 500 Kč vč DPH

Kdo kurz povede?

Zkušení právníci advokátní kanceláře KROUPAHELÁN, která se již šestým rokem specializuje na právo veřejných zakázek. 

Pro koho je kurz určen?

  • pro zástupce obcí, krajů, orgánů veřejné správy a zadavatele obecně, kteří chtějí získat základní znalosti o zadávacím řízení dle nového ZZVZ
  • pro podnikatele, kteří získali dotaci z veřejných rozpočtů nebo se jako dodavatelé účastní zadávacích řízení a mají zájem se dozvědět vše podstatné o novém ZZVZ

Co se na kurzu naučíte?

  • naučíte se orientovat v novém ZZVZ a používat jej pro svoji praxi
  • pochopíte podstatu a principy zadávání veřejných zakázek
  • zjistíte, jak se vyhnout nejčastějším chybám druhých, a poznáte rozhodovací praxi ÚOHS
  • budete vědět, jak formulovat zadávací a kvalifikační dokumentaci v souladu se ZZVZ
  • naučíte se, jak postupovat v jednotlivých krocích zadávacího řízení podle ZZVZ
  • dozvíte se, jak se bránit proti nezákonnému postupu zadavatelů

E-learning, občerstvení a osvědčení o absolvování kurzu

Spolu s prezenčním kurzem získáte neomezený přístup do rozsáhlého e-learningového kurzu obsahujícího moduly Úvod do nového občanského zákoníku, Nemovitosti, Smlouvy, Obchodní korporace a Veřejné zakázky.

V ceně je drobné občerstvení a výukové materiály.

Každý účastník získá osvědčení o absolvování kurzu. 

Kde se mohu registrovat?
Přihlášky a případné dotazy k semináři zasílejte k rukám Zuzany Volfové na kancelar@kroupahelan.cz nebo se přihlaste prostřednictvím tohoto formuláře. Kapacita semináře je omezena na 24 osob.