Jak na poskytování digitálního obsahu po novele – 1. díl

Novela občanského zákoníku zavádí od 6. ledna nová pravidla pro smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Zajímat by vás měla, pokud poskytujete digitální obsah spotřebitelům nebo podnikatelům. Dnes se podíváme na to, co je a není digitální obsah, jak je upraven proces zpřístupnění, proč aktualizovat digitální obsah a co byste měli upravit ve vašich smlouvách.

Co to je digitální obsah a digitální služba

Nová pravidla se na vás vztahují, pokud jste poskytovateli digitálního obsahu nebo digitálních služeb.

Digitálním obsahem jsou například videa, písničky, e-knihy, hry, mobilní aplikace nebo jiné počítačové programy. Občanský zákoník říká, že jde o věc v digitální podobě.

Poskytovateli digitálního obsahu jste jednoduše tehdy, pokud vydáváte e-knihy, vyvíjíte/šíříte počítačové i mobilní hry nebo vyvíjíte/šíříte software.

Digitální službou jsou například sociální sítě nebo SaaS (software jako služba), v rámci kterých má uživatel přístup např. k videím, podcastům, online hrám nebo k možnostem nahrávat svůj obsah. Zákon chápe digitální službu tak, že uživateli umožňuje vytvářet, zpracovávat či uchovávat data v digitální podobě nebo k nim přistupovat, sdílet data v digitální podobě nahraná či vytvořená tímto nebo jiným uživatelem této služby anebo jakoukoli jinou interakci s těmito daty.

Poskytovateli digitálních služeb jste zkrátka tehdy, pokud provozujete cloudové úložiště typu Ulož.to, streamovací platformu podobnou HBO Max či Netflix, online seznamku, pracovní portál nebo jinou aplikaci, ve které může uživatel sdílet svůj obsah nebo využívat obsahu nahraného jinými uživateli v aplikaci. 

Pravidla pro digitální obsah i službu jsou obdobná. Pro zjednodušení proto budeme dále používat společný pojem „digitální obsah“.

Občanský zákoník zavádí v souvislosti se spotřebitelskými smlouvami také specifická pravidla pro tzv. věci s digitálními vlastnostmi. Jde o zboží, které je funkčně propojeno s digitálním obsahem. Třeba chytrý telefon nebo hodinky. Na věci s digitálními vlastnostmi se v zásadě použijí pravidla jako pro prodej zboží spotřebitelům. Ten jsme pro vás shrnuli v článku „Na co byste měli připravit svůj byznys po novele spotřebitelského práva?“.

Placení osobními údaji

Obecně se nová pravidla o digitálním obsahu použijí na smlouvy, za které dostanete zaplaceno. S placením to však není tak jednoduché. Můžete poskytovat spotřebitelům službu zdánlivě zdarma, ale když posbírané osobní údaje používáte ke svým účelům (např. pro statistiky ke zlepšování služeb nebo k reklamě), musíte se novými pravidly také řídit. Výjimkou jsou případy, kdy údaje potřebuje ke splnění smlouvy (tedy např. ke správě uživatelského účtu a poskytnutí nabízeného digitálního obsahu) nebo k plnění zákonných povinností.

Kdy se pravidla o poskytování digitálního obsahu nepoužijí

To, že v rámci svého podnikání poskytujete zákazníkům něco digitálně, ještě neznamená, že musíte nová pravidla dodržovat. Můžete spát klidněji zejména, pokud:

  • poskytujete finanční služby, služby zdravotní péče či elektronických komunikací,
  • poskytujete odborné služby (máte překladatelskou agenturu, děláte účetnictví, jste architekti, designéři apod.),
  • bezplatně poskytujete svobodný nebo open-source software, pokud údaje poskytnuté uživatelem zpracováváte pouze pro zlepšení bezpečnosti, kompatibility nebo interoperability software, nebo
  • pouštíte na akcích naživo např. videa nebo audionahrávky.

Zpřístupnění digitálního obsahu

Digitální obsah bude zpravidla dodáván zpřístupněním (na úložišti nebo třeba v e-mailu). Způsob zpřístupnění si určíte poskytovatel, ale může si ho vybrat i váš zákazník (např. chce nahrát e-knihu na jím využívané cloudové úložiště). Volba zákazníka má v tomto případě přednost, ale zákazník na sebe bere riziko toho, že si například nebude moci ze svého vybraného úložiště obsah stáhnout.

Povinnost zpřístupnit obsah splníte obecně v okamžiku, kdy obsah zákazníkovi poskytnete a informujete ho o tom, jak se k němu dostat. Např. nahrajete na úložiště objednaný videokurz a uživateli pošlete odkaz e mailem nebo uživateli potvrdíte registraci k aplikaci a pošlete mu autorizační kód k zpřístupnění aplikace. Pamatujte na to, že jako poskytovatel musíte být schopni v případě sporů zpřístupnění prokázat. Je proto vhodné si ukládat logy o zpřístupnění (nebo dle situace jiné důkazy).

Pokud se s uživatelem nedohodnete jinak, je třeba obsah zpřístupnit bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy (přesný čas záleží konkrétních okolnostech). Uživatel by měl dostat nejnovější verzi digitálního obsahu, která je v době uzavření smlouvy přístupná.

Aktualizace digitálního obsahu

Velké téma, na které při tvorbě smlouvy musíte myslet! To přesně jsou aktualizace.

Nově musíte zákazníkovi poskytovat aktualizace, na kterých se společně dohodnete. Pokud např. dodáváte SaaS a ve smlouvách jste si se zákazníky domluvili, že některé funkcionality budete vylepšovat, je potřeba aktualizace v tomto rozsahu zákazníkovi poskytnout. Když aktualizace neposkytnete, potom může být digitální obsah vadný, a budete zákazníkovi za tyto vady obsahu odpovídat.

A jak je to s aktualizacemi nezbytnými k tomu, aby byl digitální obsah poskytován bez vad?  Po dobu trvání smlouvy (u nepřetržitého plnění) nebo po rozumně očekávanou dobu (u jednorázového plnění) musíte takové aktualizace poskytovat. Zároveň musíte uživatele upozornit na jejich dostupnost, postup k provedení aktualizace a důsledky jejího neprovedení. Uživatel by měl tyto aktualizace provádět v přiměřené době. Pokud je neprovede, ačkoliv jste mu vše zmíněné vysvětlili, nemůže úspěšně reklamovat vady, které díky nečinnosti uživatele digitální obsah má.

Co byste měli upravit ve smlouvách po novele

B2B smlouvy s podnikateli

Pokud obchodujete s podnikateli, stačí s novými pravidly počítat až u smluv uzavřených od 6. ledna 2023. Pravidla hrají do karet hlavně uživatelům digitálního obsahu. Doporučujeme proto poskytovatelům zákonná ustanovení ve smlouvách vyloučit a spolupráci nastavit čistě dle vlastních pravidel.

B2C smlouvy se spotřebiteli

U smluv se spotřebiteli je to trochu přísnější. Nová pravidla se použijí na nově uzavřené smlouvy i ty dřívější, pokud smlouva se spotřebitelem ještě neskončila. V těchto případech je potřeba zkontrolovat, zda není třeba dosavadní smlouvy a obchodní podmínky upravit.

Pravidla uvedená v zákoně nemůžete omezit ani vyloučit ve smlouvách až na pár výjimek. U aktualizací je zákon ale přece jen mírnější. Pokud spotřebitelům nechcete nezbytné aktualizace poskytovat, upozorněte je na to a nechte si to od nich při uzavírání smlouvy (nebo nyní při změně smlouvy) výslovně odsouhlasit.


Ve druhém díle pro vás chystáme informace o odpovědnosti za vady a specifická pravidla týkající se změny digitálního obsahu a odstoupení od smlouvy ve spotřebitelských smlouvách. Článek vyjde na našem blogu už ve čtvrtek 18. ledna.


Chcete mít jistotu, že jsou vám pravidla jasná a ve smlouvách nic nechybí? Kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

Autorka: Kristýna Gembalová