Naši klienti: MICo

Původně servisní firma jaderné elektrárny Dukovany vznikla v roce 1993 a od té doby toho stihla dost – transformaci na výrobní společnost specializující se na jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl, rozšíření pracovního kolektivu na 450 odborníků a expanzi na zahraniční trh – jejich výrobky najdete v 31 zemích světa! Už jen záběrem svého podnikání by nás firma MICo určitě nadchla, zároveň se však také jedná o moravskou společnost a rodinný podnik. Co by nám, kanceláři KROUPAHELÁN, tedy mohlo být bližší? 

Společnosti jsme pomáhali vytvořit holding v rámci mezigeneračního předávání. Museli jsme tedy zvažovat nejen budoucí prosperitu podnikání zúčastněných společností, ale také brát v úvahu soukromé zájmy společníků, jejich zázemí a osobní finance. Což může být někdy oříšek. V našich řadách ovšem máme odborníky, kteří díky svým znalostem daňových a účetních souvislostí zajistí, aby z toho všichni zúčastnění byli s výsledkem spokojení.