Zásady zpracování osobních údajů KROUPAHELÁN

Rádi bychom vás informovali o tom, za jakými účely zpracováváme vaše osobní údaje a kde najdete detailnější informace.
 

Chcete u nás pracovat?

Pak zpracováváme vaše osobní údaje za účelem:
  • náboru zaměstnanců, uskutečnění výběrového řízení a jednání o uzavření pracovní smlouvy (příp. dohody o práci konané mimo pracovní poměr);
  • pokud nám dáte svůj souhlas, pak i za účelem možného budoucího kontaktování s nabídkou vhodné pozice pro případy, že ve výběrovém řízení neuspějete.

Detailnější informace naleznete zde

 

Chcete se přihlásit na webinář?

Pak zpracováváme vaše osobní údaje za účelem: 
  • přihlášení a zajištění účasti na akci, včetně případné úhrady a související komunikace,
  • zasílání novinek o naší činnosti a nabídek produktů a našich služeb,
  • plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva.
Detailnější informace naleznete zde.