Mgr. Kateřina Tvrdoňová

Advokátní koncipientka
  • 2 let praxe
  • Veřejné zakázky, správní právo

Kateřina je posilou zejména našeho zakázkového týmu. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ze studentských let má zkušenosti s administrací veřejných zakázek, na které se zaměřuje i u nás. Jejím dalším oblíbeným právním odvětvím je správní právo. Tomu se věnovala jako pomocná vědecká síla na fakultě nebo při stáži na Nejvyšším správním soudu. Nevyhýbá se však ani právu občanskému nebo pracovnímu. A jelikož veřejných zakázek a veřejné správy není nikdy dost, v současné době studuje ekonomiku a management veřejné správy a regionálního rozvoje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.