Mgr. Maroš Sovák

Advokát
  • 11 let praxe
  • Veřejné investice, veřejná správa, farmacie a zdravotnictví

Maroš je naším dvorním odborníkem na veřejné zakázky, a to jak na české, tak evropské úrovni. Jeho cesta do KROUPAHELÁN byla poměrně spletitá a plná profesních výzev, takže stojí za to se na ni podívat trochu zblízka. 

Ze studií práva a politologie původně směřoval do státní správy. V průběhu několikaletého působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedl jeho právní obor. Následně putoval na Ministerstvo zemědělství ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek.

Obě zkušenosti mu pomohly porozumět procesům a reálnému fungování veřejné správy, se kterou se potýká každý den také v KROUPAHELÁN. U nás se specializuje na inovativní, sociálně a ekologicky odpovědné veřejné investice. Dále se věnuje soutěžnímu a pracovnímu právu. 

Během své desetileté právní praxe se podílel na přípravě výběrových řízení a uzavírání smluv pro veřejné i soukromé investory v souhrnné hodnotě několika miliard korun. Kromě toho se podílel na celé řadě legislativních procesů. 

Co o Marošovi říkají bývalí kolegové ze státní správy?

„Maroš Sovák má nadstandartní znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek a rozhodovací praxe ÚOHS. Na Ministerstvu zemědělství úspěšně zavedl funkční systém resortní koordinace veřejných zakázek pro jeho 37 organizací, včetně Lesů ČR, státních podniků povodí či Státního pozemkového úřadu. Jeho vedení týmu bylo založené na spolupráci a respektu k názorům druhých. Přinesl do týmu vizi a dlouhodobou strategii a vlastním aktivním přístupem pozitivně motivoval ostatní kolegy. Svým profesionálním vystupováním často přispěl k rychlému vyřešení složitých právních a zakázkových problémů. Maroš je skvělým příkladem komplexního experta s vysokým etickým kreditem.“ 

Mgr. Pavel Broum 

Vedoucí Oddělení veřejných zakázek 

Ministerstvo zemědělství