Mgr. Martin Novotný

Advokátní koncipient
  • 4 let praxe

Martin má za sebou magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Na svou Alma mater nezanevřel a pokračuje v doktorském studiu. Baví ho se sepisování smluv, obchodních podmínek a ze všeho nejraději má rešeršování a vytváření stanovisek. Za svá oblíbená právní odvětví by označil obchodní a závazkové právo.