Nikol Horáková

Právní praktikantka
  • 2 let praxe

Nikol je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jednou z jejích silných stránek je, že umí dobře rusky a je schopna pracovat i s texty v tomto jazyce. Jako studentka se ve své odbornosti zatím profiluje a sbírá zkušenosti ze všech právních odvětví. Nejvíce se ale zajímá o problematiku GDPR, obchodních korporací či civilního práva procesního.