Veřejná správa

Spolupracujeme se státní správou, samosprávou a jejich organizacemi na celé škále projektů. Pomáháme s přípravou záměru, jeho realizací i následným provozem.

Oblasti, kterým se nejčastěji věnujeme:

 • užívání pozemních komunikací a veřejného prostoru z hlediska dopravy (regulace parkování ve městech a bikesharingu); 

 • digitalizace veřejné správy a informačních systémů (zřizování a provoz městského informačního systému); 

 • realizace stavebních záměrů (vypořádání majetkoprávních vztahů, právní poradenství při územních a stavebních řízeních, příprava architektonické, projektové a stavební fáze záměru); 

 • právní předpisy a jiné akty samosprávy (spory o zrušení opatření obecné povahy, právní podpora při dozoru nad právními akty ze strany nadřízeného orgánu);

 • veřejné investice a veřejná podpora (více zde);

 • poskytování informací ze strany veřejné správy (právní podpora při vyřizování žádostí o poskytnutí informací).

Ať už potřebujete zpracovat právní analýzu pro svůj záměr nebo vymyslet, jak ho bez rizika realizovat, rádi se s vámi setkáme a pomůžeme vám. Napište nám na kancelar@kroupahelan.cz nebo přímo někomu z nás a domluvme si schůzku.

Na veřejnou správu se specializují:

Mgr. Kristýna Schneiderová

Advokátní koncipientka
 • 5 let praxe
 • Nemovitosti, fúze a akvizice, veřejná správa

Kristýnu baví právo nemovitostí a s ním spojený přesah do veřejné správy v podobě realizace stavebních záměrů včetně vlivů na životní prostředí. Podílí se i na projektech fúzí a akvizic a přípravě obchodních smluv. Kromě práv absolvovala na Masarykově univerzitě i politologii, díky čemuž strávila několik semestrů na ambasádách a v OSN v New Yorku. Studovala také v italské Bologni a na Sciences Po Bordeaux. Do advokacie vkročila již při studiu praxí v mezinárodní kanceláři. Řeší i přeshraniční aspekty vašeho právního problému a nemá problém komunikovat s klientem ve španělštině, italštině nebo francouzštině.

Mgr. Pavel Kroupa

Partner
 • 16 let praxe
 • Veřejná správa a veřejné investice
Pavel pečuje o klíčové klienty kanceláře, stará se o lidi z KROUPAHELÁN a společně s Jirkou firmu vede. Specializuje se na budoucnost městské mobility, inovativní zadávaní veřejných zakázek a závazkové právo. Pomohl uzavřít stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel na straně zadavatele i dodavatele na řadě významných projektů zahrnujících zajišťování krajské dopravní obslužnosti, realizaci zón placeného stání, správu tunelového komplexu nebo tvorbu centrálních informačních systémů, vše v souhrnné hodnotě vyšších jednotek miliard korun. Vystudoval práva v Brně.

Mgr. Maroš Sovák

Advokát
 • 11 let praxe
 • Veřejné investice, veřejná správa, farmacie a zdravotnictví

Maroš je specialista na veřejné zakázky. Během své praxe se zabýval zejména soutěžním, správním, pracovním, občanským a evropským právem. Je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  Po několikaletém působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se stal ředitelem právního odboru. Do advokátní kanceláře KROUPAHELÁN přešel z Ministerstva zemědělství ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek. 

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokát
 • 9 let praxe
 • Veřejná správa, veřejné investice, duševní vlastnictví, e-commerce, farmacie a zdravotnictví

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky), na smluvní právo v kontextu informačních technologií, ale věnuje se i veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv.