Životní prostředí

Poskytujeme právní poradenství pro klienty působící v oblasti životního prostředí a cirkulární ekonomiky a také pro klienty, kteří se do své činnosti snaží cirkulární aspekty zavést, ale neví, jak se k tomu staví právo.

Orientujeme se ve specifických environmentálních regulacích a vedle toho jsme odborníky na zadávání veřejných zakázek a veřejnou správu. Tyto oblasti umíme i propojit a nabízíme expertízu v oblasti zelených veřejných zakázek. Toto téma se zároveň snažíme propagovat a popularizovat, například prostřednictvím přednášek či handbooku, který jsme vydali spolu s neziskovou organizací INCIEN. Spolupracujeme také s Vojtěchem Vomáčkou, předním českým expertem v oblasti práva životního prostředí.

 

Oblasti, kterým se nejčastěji věnujeme:

  • nakládání s odpady a jejich zpracování, včetně druhotného využití odpadů;

  • analýza environmentálních regulací pro klienty vstupující na český trh;

  • zadávání zelených a cirkulárních veřejných zakázek;

  • zastupování klientů před Českou inspekcí životního prostředí a v dalších správních a soudních řízeních;

  • klientům pomůžeme s otázkami práva životního prostředí i při realizaci jejich stavebních záměrů, zejména při územních a stavebních řízeních a při procesech posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), procesech posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) či při řízení o vydání integrovaného povolení.

 

Ať už potřebujete zpracovat právní analýzu pro svůj záměr nebo vymyslet, jak ho bez rizika realizovat, rádi se s vámi setkáme a pomůžeme vám. Napište nám na kancelar@kroupahelan.cz nebo přímo někomu z nás a domluvme si schůzku. 

Nabízíme také školení a workshopy pro veřejný i soukromý sektor v oblasti zelených a cirkulárních veřejných zakázek. Ozvěte se nám, pokud máte zájem o naší publikaci Jak na cirkulární veřejné zakázky, rádi Vám ji zdarma nasdílíme.

Naše kancelář se dostala na mapu Cirkulárního Česka.

Na životní prostředí se specializují:

Mgr. Maroš Sovák

Advokát
  • 11 let praxe
  • Veřejné investice, veřejná správa, farmacie a zdravotnictví

Maroš je naším dvorním odborníkem na veřejné zakázky, a to jak na české, tak evropské úrovni. Jeho cesta do KROUPAHELÁN byla poměrně spletitá a plná profesních výzev, takže stojí za to se na ni podívat trochu zblízka. 

Ze studií práva a politologie původně směřoval do státní správy. V průběhu několikaletého působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedl jeho právní obor. Následně putoval na Ministerstvo zemědělství ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek.

Obě zkušenosti mu pomohly porozumět procesům a reálnému fungování veřejné správy, se kterou se potýká každý den také v KROUPAHELÁN. U nás se specializuje na inovativní, sociálně a ekologicky odpovědné veřejné investice. Dále se věnuje soutěžnímu a pracovnímu právu. 

Během své desetileté právní praxe se podílel na přípravě výběrových řízení a uzavírání smluv pro veřejné i soukromé investory v souhrnné hodnotě několika miliard korun. Kromě toho se podílel na celé řadě legislativních procesů. 

Co o Marošovi říkají bývalí kolegové ze státní správy?

„Maroš Sovák má nadstandartní znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek a rozhodovací praxe ÚOHS. Na Ministerstvu zemědělství úspěšně zavedl funkční systém resortní koordinace veřejných zakázek pro jeho 37 organizací, včetně Lesů ČR, státních podniků povodí či Státního pozemkového úřadu. Jeho vedení týmu bylo založené na spolupráci a respektu k názorům druhých. Přinesl do týmu vizi a dlouhodobou strategii a vlastním aktivním přístupem pozitivně motivoval ostatní kolegy. Svým profesionálním vystupováním často přispěl k rychlému vyřešení složitých právních a zakázkových problémů. Maroš je skvělým příkladem komplexního experta s vysokým etickým kreditem.“ 

Mgr. Pavel Broum 

Vedoucí Oddělení veřejných zakázek 

Ministerstvo zemědělství

 


Vybrané reference

Institut cirkulární ekonomiky INCIEN

Institut cirkulární ekonomiky INCIEN

Ochrana duševního vlastictví    Veřejné investice    Životní prostředí   

Rádi podporujeme smysluplné projekty. Jedním z nich je INCIEN, nezisková organizace, které leží na srdci životní prostředí. Pomohli jsme jí zaregistrovat tři ochranné známky a zabezpečit tak dobré jméno před greenwashingem a jinými nekalými praktikami.