Díky term sheetu bude vyjednávání hračka! Ale jak ho nastavit?

Vyjednávání perfektní smlouvy je běh na dlouhou trať. Občas se navíc může pořádně protáhnout. V tomto článku vám poradíme, jak vyjednávání hned od začátku nastavit správným směrem. Postačí vám k tomu podchytit předsmluvní ujednání. 

Předsmluvní ujednání 

Letter of intent, memorandum of understanding, heads of agreement nebo právě term sheet. Nejspíše jste o nich už slyšeli, protože toto všechno (a spousta dalších) jsou názvy, které jsou pro předsmluvní ujednání typické. Co to ta předsmluvní ujednání ale vlastně jsou? 

Jsou to jednoduché dokumenty, které nastiňují obchodní záměr a stanovují klíčový rámec podmínek konečné smlouvy. Zjednodušeně řečeno, předsmluvní ujednání představují dohodu o základních podmínkách toho, čeho s druhou stranou chcete dosáhnout.  

Předsmluvní ujednání sice mají různé názvy (od teď jim budeme říkat term sheety), ale jedno mají společné – stranám vždy stanovují povinnost vést jednání o smlouvě. Co dalšího by ale takový term sheet měl obsahovat? Hned se na to podíváme... 

Term sheet pod lupou 

Univerzální term sheet neexistuje, protože se podle potřeby musí vždy ušít přímo na míru. Je totiž rozdíl, jestli kupujete auto nebo investujete do jaderné elektrárny.  

Term sheet musí v každém případě obsahovat alespoň podrobné vymezení předmětu nebo účelu, ke kterému směřuje. V opačném případě může vzniknout spor o to, co vlastně mělo být výsledkem, a term sheet bude k ničemu. 

Zásadní je také upravit jeho povahu. To znamená jasně určit, jestli je term sheet závazný, nebo nezávazný. Pokud jsou v term sheetu jak závazná, tak nezávazná ustanovení, potom se od sebe musí zřetelně oddělit. Tím se předejde veškerým pochybnostem ohledně toho, co je potřeba dodržet. 

Do term sheetu doporučujeme zahrnout také harmonogram, který vás při vyjednávání udrží na správné cestě. Hlavně tehdy, když je před uzavřením konečné smlouvy potřeba dosáhnout určitých milníků. Hodí se upravit také jednoduché pravidlo ohledně dělení nákladů (fifty fifty, každý svoje a podobně). 

Podle povahy smlouvy se může vyplatit také exkluzivita nebo povinnost mlčenlivosti. Přeci jen nechcete, aby vám druhá strana za zády jednala s někým jiným nebo vynesla něco důvěrného. 

V neposlední řadě je dobré pamatovat na to, kdy a jak lze vyjednávání ukončit, případně jaké to bude mít následky. Na závěr potom patří klasické právní formulky typu rozhodné právo a sudiště. 

Obecně platí, že čím složitější transakce, tím složitější term sheet – to dává smysl, nebo ne? 

Co všechno by měl term sheet obsahovat?

Pro vytvoření představy pro vás máme jednoduchý checklist!

 

Předmět term sheetu – účel smlouvy

Závaznost x nezávaznost

Harmonogram

Pravidlo pro náklady

Exkluzivita

Povinnost mlčenlivosti

Ukončení vyjednávání

Rozhodné právo a sudiště 

 

Výše uvedená doporučení nejsou vyčerpávající. Do term sheetu můžeme přidat cokoliv dalšího (třeba výkladová pravidla nebo vyjednávací prázdniny) – fantazii se meze nekladou.  

Ve výsledku je totiž term sheet hlavně o tom, aby vám celý proces vyjednávání co nejvíce usnadnil, a to ať už jde o jednání na golfu, držení se cílů nebo finální podpisy. A i když to možná občas neklapne, term sheet vás alespoň ochrání, takže to (po právní stránce) budete moci hodit za hlavu. 

Závěr 

Term sheet je skvělý nástroj, který vám při vyjednávání může nejednou vytrhnout trn z paty. Bohužel ale i tady platí, že term sheet může být dobrý sluha, ale taky zlý pán. Vlivem nepozornosti se totiž může rázem změnit v noční můru plnou nejednoznačných pravidel, která v konečném důsledku můžou vést k dlouhým soudním tahanicím.  

Tomu všemu se přitom jde jednoduše vyhnout tím, že přípravu term sheetu svěříte právníkům, kteří zkrátka vědí, na co si mají dát pozor.  

A co vy? Už máte svůj term sheet? Pokud ne, neváhejte se na nás obrátit. Rádi ho pro vás připravíme! 

 

 

 


Kde hledat více informací 

FONTAINE, Marcel – DE LY, Filip. Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses. New York: Transnational Publishers, 2006, 24–30. 

 

Autor: Martin Novotný