Farmacie a zdravotnictví

Podnikat v oblasti zdravotnictví a farmacie s sebou často přináší mnoho právních úskalí. Ať už se jedná o problémy s uvedením léčiva či zdravotnického prostředku na trh nebo problémy s jeho propagací na trhu, rádi vám pomůžeme. 

Naše právní služby zahrnují:

  • poradenství v oblasti registrace/no­tifikace nutné pro uvedení léčiv či zdravotnických prostředků na trh, licenčních požadavků a požadavků na označování výrobků;

  • vyřešení otázek spojených s úhradou léčiv či zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a analýzy podmínek úhrady; 

  • komplexní právní rady v oblasti marketingu a regulace reklamy ve farmaceutickém průmyslu; 

  • zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci zdravotnických systémů a záznamů (provedení auditu, poskytnutí komplexní dokumentace včetně záznamů o činnostech zpracování a zpracovatelských smluv);

  • zastupování zadavatele při administraci všech druhů zadávacích řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek i mimo něj a poskytování poradenství pro dodavatele při sestavování a podávání nabídek a dalších úkonech souvisejících s některým z druhů zadávacích řízení;

  • zastupování klientů ve správním řízení, včetně odvolacího řízení před soudem ve všech zmíněných oblastech.

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o poměrně komplikovanou oblast vyvolávající mnoho otázek, není důvod se jí obávat. Rádi vám pomůžeme ať už na tento trh teprve vstupujete, nebo už zde máte své stabilní místo.

 

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám na e-mail kancelar@kroupahelan.cz a pojďme si domluvit schůzku. Samozřejmě můžeme vše vyřešit i on-line. Nebo klidně napište rovnou někomu konkrétnímu, pokud vám padl do oka.

Na farmacii a zdravotnictví se specializují:

Mgr. Oldřich Kozumplík

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokát
  • 8 let praxe
  • Veřejná správa, veřejné investice, duševní vlastnictví, e-commerce, farmacie a zdravotnictví

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky), na smluvní právo v kontextu informačních technologií, ale věnuje se i veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv.

Mgr. Maroš Sovák

Advokát
  • 10 let praxe
  • Veřejné investice, veřejná správa, farmacie a zdravotnictví

Maroš je specialista na veřejné zakázky. Během své praxe se zabýval zejména soutěžním, správním, pracovním, občanským a evropským právem. Je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  Po několikaletém působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se stal ředitelem právního odboru. Do advokátní kanceláře KROUPAHELÁN přešel z Ministerstva zemědělství ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek. 


Vybrané reference

HARTMANN - RICO

HARTMANN - RICO

Farmacie a zdravotnictví    GDPR    IT / ICT a softwarové právo   

Již několik let spolupracujeme se společností HARTMANN - RICO, průkopníkem ve výrobě a distribuci zdravotnických prostředků. Pomáháme ji se správným nastavením obchodních podmínek, implementací GDPR, licencemi k softwarům nebo dodržováním předpisů regulujících reklamu, ochranu spotřebitele či hospodářskou soutěž.