Fúze a akvizice

Poskytujeme komplexní poradenství v oblastí fúzí a akvizic, vždy s ohledem nejen na právní, ale také daňové a ekonomické aspekty transakce.
 
Naše nejčastější služby:
 
 • poradenství při koupi a prodeji závodu či podílu ve společnosti; 

 • zajištění všech typů přeměn obchodních společností; 

 • navržení optimální struktury a formy transakce; 

 • zastupování při jednání o realizaci transakce; 

 • právní audit společnosti; 

 • vyhotovení kompletní transakční dokumentace; 

 • posouzení transakce z hlediska antimonopolního práva; 

 • post transakční restrukturalizace a poradenství; 

 • příprava investičních smluv; 

 • zajištění znalců, notářů a jiných profesionálů, jejichž činnost je nezbytná pro realizaci transakce.

Záměr vaší transakce nelze shrnout jednoduchým popisem. Přijďte nám o vaší představě povědět osobně a my vám navrhneme, jak lze vašeho cíle dosáhnout.

Na fúze a akvizice se specializují:

Mgr. Oldřich Kozumplík

Mgr. Matúš Švanda

Advokát
 • 10 let praxe
 • Smluvní právo, fúze a akvizice, ochrana duševního vlastnictví, nemovitosti

Kromě toho, že má Matúš vynikající znalosti korporátního a smluvního práva, je také odborníkem v oblasti práva nemovitostí, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů a transakčního poradenství. Na své konto si může připsat mimo jiné úspěch v mezinárodním rozhodčím řízení před ICC International Court of Arbitration ve Vídni nebo právní podporu klienta při akviziční transakci s hodnotou přesahující 100 mil. Kč. Vystudoval právo na brněnské Masarykově univerzitě a do společnosti KROUPAHELÁN přechází z advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři s.r.o.

Mgr. Pavel Kroupa

Advokát
 • 15 let praxe
 • Veřejné zakázky, závazkové právo

Pavel se specializuje na veřejné zakázky a závazkové právo. V rámci své mnohaleté praxe pomohl uzavřít stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel na straně zadavatele i dodavatele na řadě významných projektů zahrnujících mimo jiné zajišťování krajské dopravní obslužnosti, realizaci zón placeného stání, správu tunelového komplexu nebo tvorbu centrálního informačního systému, vše v souhrnné hodnotě vyšších jednotek miliard korun. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Mgr. Jiří Helán

Advokát
 • 13 let praxe
 • GDPR, startupy, nemovitosti, IT, e-commerce, smluvní právo, právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, fúze a akvizice

Jako právníka Jirku zajímá smluvní agenda se zaměřením na následky porušení smlouvy, duševní vlastnictví a transakční poradenství. Široké znalosti má v oblasti zadávání veřejných zakázek a korporátního práva. Aktivně se pohybuje v oblasti startupů a e-commerce. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2010 působí jako samostatný advokát a od roku 2012 jako řídící partner advokátní kanceláře KROUPAHELÁN. Jako partner advokátní kanceláře inicioval a aktivně se podílel na chodu několika projektů. Posledním z nich je projekt online kontroly smluv na převody nemovitostí. Jako odborný garant se v roce 2013 a 2014 podílel na vzniku prvního e-learningového vzdělávacího programu na nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných zakázkách.


Napsali jsme o fúzích a akvizicích na našem blogu:

05.09.18

Evidence skutečných majitelů

Blíží se konec lhůty pro zápis skutečných majitelů do evidence. Týká se to i vás? Co vše zavedení této evidence přináší a co od ní můžeme čekat?

 

číst dál >