E – commerce

Plánujete si založit e-shop nebo poskytujete služby v oblasti online marketingu? Či se živíte tvorbou webů nebo vývojem software? Poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech těchto oblastech a rádi vám pomůžeme.
 
Naše nejčastější služby:    
 
 • zpracování obchodních podmínek e-shopů, e-aukcí a online soutěží;   

 • registrace a transfery domén;     

 • příprava smluv o tvorbě webu;   

 • příprava smluv na zajišťování online marketingu;   

 • příprava smluv o vývoji, implementaci a distribuci softwaru;   

 • příprava dohod o úrovni poskytovaných služeb (SLA);   

 • autorskoprávní ochrana a příprava licenčních smluv;   

 • registrace ochranných známek;   

 • vytvoření podmínek pro zpracovávání osobních údajů.   

Vždy se nejdříve snažíme pochopit podnikání klienta. Proto jsme smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na tvorbu webu a zhotovení webu zpracovali podle knihy Web ostrý jako břitva od předního českého odborníka na weby Jana Řezáče. 

 

Na e-commerce se specializují:

Mgr. Josef Bátrla

Advokátní koncipient
 • 6 let praxe
 • GDPR, ochrana duševního vlastnictví, e-commerce, IT

Právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií byla Josefova doména už při studiích, kdy začal navštěvovat odborné konference a účastnit se vědeckých soutěží. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., kde si rozšířil specializaci na kybernetickou bezpečnost a právo na ochranu osobních údajů. Tu od letošního roku praktikuje v týmu kanceláře KROUPAHELÁN, kde doplňuje svoje zkušenosti s implementací GDPR v různých sektorech.

Mgr. Matúš Švanda

Advokát
 • 10 let praxe
 • Smluvní právo, fúze a akvizice, ochrana duševního vlastnictví, nemovitosti

Kromě toho, že má Matúš vynikající znalosti korporátního a smluvního práva, je také odborníkem v oblasti práva nemovitostí, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů a transakčního poradenství. Na své konto si může připsat mimo jiné úspěch v mezinárodním rozhodčím řízení před ICC International Court of Arbitration ve Vídni nebo právní podporu klienta při akviziční transakci s hodnotou přesahující 100 mil. Kč. Vystudoval právo na brněnské Masarykově univerzitě a do společnosti KROUPAHELÁN přechází z advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři s.r.o.

Mgr. Pavel Kroupa

Advokát
 • 15 let praxe
 • Veřejné zakázky, závazkové právo

Pavel se specializuje na veřejné zakázky a závazkové právo. V rámci své mnohaleté praxe pomohl uzavřít stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel na straně zadavatele i dodavatele na řadě významných projektů zahrnujících mimo jiné zajišťování krajské dopravní obslužnosti, realizaci zón placeného stání, správu tunelového komplexu nebo tvorbu centrálního informačního systému, vše v souhrnné hodnotě vyšších jednotek miliard korun. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Mgr. Jiří Helán

Advokát
 • 13 let praxe
 • GDPR, startupy, nemovitosti, IT, e-commerce, smluvní právo, právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, fúze a akvizice

Jako právníka Jirku zajímá smluvní agenda se zaměřením na následky porušení smlouvy, duševní vlastnictví a transakční poradenství. Široké znalosti má v oblasti zadávání veřejných zakázek a korporátního práva. Aktivně se pohybuje v oblasti startupů a e-commerce. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2010 působí jako samostatný advokát a od roku 2012 jako řídící partner advokátní kanceláře KROUPAHELÁN. Jako partner advokátní kanceláře inicioval a aktivně se podílel na chodu několika projektů. Posledním z nich je projekt online kontroly smluv na převody nemovitostí. Jako odborný garant se v roce 2013 a 2014 podílel na vzniku prvního e-learningového vzdělávacího programu na nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných zakázkách.

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokátní koncipient
 • 6 let praxe
 • Právo duševního vlastnictví, nemovitosti, smluvní právo, veřejné zakázky

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky) a na smluvní právo v kontextu informačních technologií. Věnuje se také veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv.


Napsali jsme o e-commerce na našem blogu:

15.08.18

Návrh nového nařízení Evropské komise regulujícího P2B vztahy – co přinese nového?

Nabízení zboží, služeb či mobilních aplikací prostřednictvím online platforem je v současném digitálním světě stále rostoucím trendem. Chystáte se i vy dát svému podnikání nový rozměr? Pokud ano, čtěte pozorně.

číst dál >
03.05.17

Jak připravit obchodní podmínky pro e-shop v roce 2017 bez chyb?

Reforma ochrany osobních údajů v květnu 2018 (tzv. nařízení GDPR) se dotkne také provozovatelů e-shopů. Své obchodní podmínky by na tuto novinku měli připravit již nyní.

číst dál >
11.01.17

Obchodní podmínky e-shopů a důsledky právních nedostatků

Česká obchodní inspekce zjistila při provedených kontrolách e-shopů téměř u 90 % případů porušení zákona a udělila pokuty v celkové výši přesahující 1,3 mil. Kč. V čem provozovatelé nejčastěji chybují a jak pokutám…

číst dál >