IT / ICT a softwarové právo

Naše zkušenosti dělají tuto oblast jednou z našich nejsilnějších. Zatímco technologie jdou dopředu, právo má tendenci tomu bránit (a když ne právo, tak alespoň právníci). Proto jsme zde však už nějakou dobu my a za námi úspěšné projekty, se kterými jsme pomáhali.

Náš úspěch spočívá v technologických znalostech a také znalosti trhu. Ať už jde o kybernetickou bezpečnost, ochranu dat, vývoj softwaru či jakoukoliv jinou možnou oblast, pomáhali jsme start-upům i nadnárodním společnostem.

Potřebujete pomoci se smlouvou o agilním vývoji, či poradit, zda vaší službě nebo podnikání nehrozí nějaké riziko? Nebo vás trápí cokoliv jiného od podmínek užívání F/OSS po pomoc s řešením bezpečnostních incidentů? Pojďme se sejít a vyřešit to.

Chcete nám kouknout pod ruce? Mrkněte na twitter našeho týmu.

Na IT / ICT softwarové právo se specializují:

Mgr. Josef Bátrla

Advokátní koncipient
  • 6 let praxe
  • GDPR, ochrana duševního vlastnictví, e-commerce, IT

Právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií byla Josefova doména už při studiích, kdy začal navštěvovat odborné konference a účastnit se vědeckých soutěží. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., kde si rozšířil specializaci na kybernetickou bezpečnost a právo na ochranu osobních údajů. Tu od letošního roku praktikuje v týmu kanceláře KROUPAHELÁN, kde doplňuje svoje zkušenosti s implementací GDPR v různých sektorech.

Mgr. Matúš Švanda

Advokát
  • 10 let praxe
  • Smluvní právo, fúze a akvizice, ochrana duševního vlastnictví, nemovitosti

Kromě toho, že má Matúš vynikající znalosti korporátního a smluvního práva, je také odborníkem v oblasti práva nemovitostí, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů a transakčního poradenství. Na své konto si může připsat mimo jiné úspěch v mezinárodním rozhodčím řízení před ICC International Court of Arbitration ve Vídni nebo právní podporu klienta při akviziční transakci s hodnotou přesahující 100 mil. Kč. Vystudoval právo na brněnské Masarykově univerzitě a do společnosti KROUPAHELÁN přechází z advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři s.r.o.

Mgr. Jiří Helán

Advokát
  • 13 let praxe
  • GDPR, startupy, nemovitosti, IT, e-commerce, smluvní právo, právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, fúze a akvizice

Jako právníka Jirku zajímá smluvní agenda se zaměřením na následky porušení smlouvy, duševní vlastnictví a transakční poradenství. Široké znalosti má v oblasti zadávání veřejných zakázek a korporátního práva. Aktivně se pohybuje v oblasti startupů a e-commerce. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2010 působí jako samostatný advokát a od roku 2012 jako řídící partner advokátní kanceláře KROUPAHELÁN. Jako partner advokátní kanceláře inicioval a aktivně se podílel na chodu několika projektů. Posledním z nich je projekt online kontroly smluv na převody nemovitostí. Jako odborný garant se v roce 2013 a 2014 podílel na vzniku prvního e-learningového vzdělávacího programu na nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných zakázkách.


Vybrané reference

IT / ICT