Aneta Boudova praktikantka v advokatni kancelari KROUPAHELAN
 
Formální prostředí, tvrdá hierarchie a práce s kopírkou – to je denní chléb pro mnoho studentů třetího ročníku práv, kteří nemají příliš zkušeností v advokacii. V této kanceláři to naštěstí neplatí. Všichni si zde tykají, studenti jsou od prvního dne plnohodnotnými členy kolektivu a mají možnost skutečně pracovat na konkrétních případech. Místo kopírování zde na studenta čekají právní analýzy, stanoviska, smlouvy či odborné články, a to v rámci různých oblastí práva. Může si tak nejen osvěžit znalosti ze školy, ale také nabýt nové zkušenosti v oblastech, které nejsou běžnou součástí osnov, například veřejné zakázky či právo informačních technologií.
 
Celá společnost je zároveň postavena na seberozvoji a neustálém vzdělávání se jak v právních, tak mimoprávních oblastech. Všichni se navzájem podporují a učí jeden od druhého. To platí pro studenty, koncipienty i advokáty. Je totiž prakticky nemožné být odborníkem na všechna právní odvětví. Jsem ráda, že si to zde všichni uvědomují a vzájemně si pomáhají, mimo jiné prostřednictvím konzultací, prezentací či uspořádáním workshopu pro celou kancelář.
 
Zaručeně nejlepší na této kanceláři je však její kolektiv. Všichni se pravidelně scházejí i mimo práci, slaví spolu své narozeniny, státnice, advokátní zkoušky i svatby. Společně se cvičí jóga, absolvují se workshopy, chodí se na výlety. Díky tomu jsem měla možnost poznat okruh nesmírně zajímavých lidí, kteří mě vzali mezi sebe, nikdy neodmítli žádnou z mých hloupých otázek, nezdráhali se dát mi konstruktivní zpětnou vazbu a naučili mě, jak se pracuje v kolektivu. Díky praxi v advokátní kanceláři KROUPAHELÁN jsem našla skvělé učitele, kolegy i kamarády a za sebe ji tak mohu jedině doporučit.      / Aneta Boudová /
 
 
 
Zdenek Nevrivy praktikant v advokatni kancelari KROUPAHELAN
 
Ve chvíli, kdy jsem si podal přihlášku do advokátní kanceláře Kroupahelán, mé zkušenost s advokacií byly nulové. Svou tehdejší praxi jsem získával v neziskovém sektoru a spolužáci, kteří ji trávili v advokacii, měli s prací spíše negativní zkušenosti. Z toho důvodu jsem měl ze svého působení zde obavy. Neziskový sektor mi už však nepřinášel nové poznatky a já nechtěl stagnovat, proto jsem se rozhodl své obavy překonat.
 
Že se bude jednat o zcela jinou zkušenost, než měli moji spolužáci, mi začalo být zřejmé již z prvního osobního setkání. V kanceláři totiž panuje přátelská atmosféra, hned první den mého působení zde mi doslova všichni nabídli tykání. Mé pochybnosti ohledně pracovní náplně ale stále přetrvávaly. Zvládnu zadané úkoly? Co se stane, když se mi něco nepovede? Postupem času se ale ukázalo, že mé pochybnosti byly zbytečné. Práce, která mi byla zadávána, nebyla snadná a často vyžadovala velké pracovní nasazení, ale všichni kolegové byli nápomocní a ochotní zodpovědět jakékoliv dotazy a nejasnosti. 
 
Velkou výhodou práce v této advokátní kanceláři je, že se zaměřuje na konkrétní právní odvětví, proto při zpracování analýz, memorand, právních rešerší či smluv víte, v jakých oblastech práva se budete pohybovat a kde získat informace. Rozvíjet své právní i neprávní dovednosti všem v kanceláři pomáhá také tzv. dovednostní monitoring. Ten probíhá formou odborných konzultací.
 
Práce v KROUPAHELÁN však není jen o právu. Kancelář sídlí v nově zrekonstruovaných prostorech v Paláci Jalta v centru Brna, ve kterých se nabízí hned několik aktivit. Odreagovat se zde můžete hraním na PlayStationu či při pravidelném cvičení jógy s kolegy. Denně je k dispozici čerstvá, profesionálně připravená káva a ovoce z bio farmy. Můžete si zde pořídit i Multisport kartu a využívat jejích výhod nejen s kolegy.
 
Vím, že to někomu může znít až pohádkově, že to snad ani není pravda. Ale prostě to tak je. Přesně toto a možná i víc je advokátní kancelář Kroupahelán. Přestože se momentálně účastním studijního programu ve Francii, vím, že se mi po této práci a lidech bude stýskat. A to je očividně na českém pracovním trhu a v advokacii spíše výjimkou.      / Zdeněk Nevřivý /