Nemovitosti

Poskytujeme komplexní právní poradenství při koupi nebo prodeji nemovitostí a komerčních nájmů nemovitostí. Provádíme advokátní úschovu kupní ceny a listin. Provozujeme specializovaný portál www.kontrolasmluv.cz hodnotící rizika a nedostatky rezervačních, zprostředkova­telských a kupních smluv.

Nejčastější služby:

  • Zastupování při jednání o obchodních podmínkách transakce
  • Kontrola smluvní dokumentace na převod nemovitosti
  • Příprava smluvní dokumentace na převod nemovitosti
  • Provádění advokátní úschovy kupní ceny
  • Příprava darovacích smluv a smluv o zřízení věcných břemen
  • Příprava smluv o výstavbě
  • Příprava nájemních a podnájemních smluv pro bytové domy a komerční prostory
  • Poradenství ve věci ukončení nájemní smlouvy
  • Zastupování před katastrálním úřadem

Jsme autory prvního online kurzu www.studujpravo.cz pro realitní makléře zaměřeném na právo nemovitostí a smlouvy dle nového občanského zákoníku.