Cookies a GDPR: Konec cookies v digitálním marketingu?

Málokdy se stane, že se šest hlavních světových reklamních společností spojí dohromady, aby napsaly otevřený dopis společnosti Apple, v němž vyjádří hluboké znepokojení a žádají o přehodnocení přístupu společnosti Apple ke sledování uživatelů internetu z důvodu cílené reklamy. O co tedy vlastně jde?

V rámci poslední aktualizace iOS 11 implementoval Apple novou funkci do prohlížečů Safari, která je nazvaná jako „intelligent tracking prevention“ (zkráceně ITP), neboli inteligentní prevence sledování pohybu uživatelů na internetu.

Jak takové sledování probíhá? V případě, kdy uživatel navštívil nějaké internetové stránky, uloží taková stránka do jeho prohlížeče tzv. sledovací cookies, na základě kterých je pak i na jiných stránkách uživateli nabízena reklama na zboží, které si na původní internetové stránce prohlížel.

Nová funkcionalita Safari od Apple na základě strojového učení při návštěvě internetové stránky zjišťuje, které cookies jsou pro uživatele potřebné (tedy cookies první strany, např. pro optimalizaci zobrazení stránky) a které naopak zadávají sami inzerenti (tedy cookies třetích stran). Druhý typ cookies je pak po určité době zablokován a vymazán ze zařízení a inzerent tak již nemá možnost sledovat uživatele a jeho předchozí návštěvy. Cílené reklamy se tudíž zobrazovat nemohou. Proč je takové rozhodnutí ze strany soukromého subjektu přelomové?

Odpověď je nasnadě v samotném prohlášení reklamních společností a v celkovém kontextu digitální reklamy. Očekává se totiž, že výdaje do tohoto typu reklamy ke konci roku dosáhnou 83 miliard dolarů, a to hovoříme jenom o trhu v USA [zdroj]. Rozhodnutí Apple tak znamená možný odliv inzerentů, neboť dojde k omezení zobrazování reklam.

Jak tuto skutečnost pocítíme? Pokud nedisponujeme novou verzí iOS (a tedy ani výrobkem Apple), v zásadě nijak. Ale ani u uživatelů Apple není odpověď jednoznačná. Google na sebe nenechal dlouze čekat a navrhl inovované cookies pro Google AdWords, které projdou sítem nové blokovací funkce Safari, a pro inzerenty, které mají propojeny účty AdWords a Google Analytics, se tak fakticky nic nezmění.

Proč se tedy tato zpráva těší takové pozornosti? Důvodem je, že cookies používá skoro každý a málokterý uživatel má o samotné technologii bližší povědomí. Přitom i cookies (tedy tzv. sledovací cookies) jsou osobním údajem s dopadem nařízení GDPR. Uložení cookies je zpracováním osobních údajů, ke kterému musí existovat právní titul, uživatel musí být o zpracování informován a musí být splněny další podmínky podle nařízení GDPR.

Používáte cookies, ale nevíte, jestli v souladu s úpravou ochrany osobních údajů? Nebo používáte jiné marketingové praktiky, o nichž si nejste jisti, zda jsou v pořádku? Dejte nám vědět, společně vymyslíme řešení.